Gemeente Basisschool GLOC

Corona-virus: geen les, wel opvang

Gepubliceerd op  vr 13 mrt 2020
In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus heeft de federale overheid op beslist om de lessen in de scholen op te schorten van maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april (start paasvakantie). Het gemeentebestuur en de directie van de drie gemeentelijke scholen maakten concrete afspraken.

Alle lessen worden geschorst. We blijven wel opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door mensen behorende tot de risicogroepen, zoals 65-plussers. Er geen aanbod van warme maaltijden en fruit.

Opvang: geef door wanneer uw kind komt

De scholen en de buitenschoolse kinderopvang blijven open om kinderen op te vangen die niet thuis kunnen blijven of geen opvang hebben. In functie van de praktische schoolorganisatie vragen wij u om via de link onderaan de pagina door te geven welke halve dagen uw kind(eren) aanwezig zal/zullen zijn op school. We vragen om dit in te vullen per kind zodat we dagelijks een duidelijk overzicht hebben per klas. De directie zal dagelijks opvolgen hoeveel kinderen er op school zijn.

Ziek? Blijf thuis

Alle zieke kinderen en kinderen waarvan een gezinslid symptomen vertoont van het coronavirus moeten 14 dagen thuisblijven. Deze regel bestond al en blijft uiteraard van kracht.

Digitaal leren

De schooldirectie onderzoekt de mogelijkheid om online leerstof aan te bieden om leerachterstand te vermijden. Hierover krijgt u per klas later meer informatie.

Geef hier door wanneer uw kind gebruik maakt van de opvang op school.