Gemeente Basisschool GLOC

FAQ

Hoe kan ik de klasleerkracht contacteren?

Als je de klasleerkracht wil contacteren, kan je dit doen via zijn of haar schoolmailadres. Dit is de eerste letter van de voornaam met meteen de achternaam erachter @gloc.be (voorbeeld: vachternaam@gloc.be). De directie kan je bereiken via directie@gloc.be.

 

Wat doe ik als mijn kind afwezig is?

Je stuurt ’s ochtends een mailtje met de volledige naam en klas van jouw kind naar secretariaat@gloc.be.

 

Wanneer start de school?

De school start stipt om 8u40. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen op tijd komen.

 

Wat moet ik doen als mijn kind medicatie moet nemen op school?

Moet jouw kind medicatie nemen op school? Dan hebben wij een attest van de dokter nodig om dit te wettigen. Wij mogen zonder attest geen medicatie toedienen.

 

Waarom wisselen jullie elk schooljaar de klassen per leerjaar door elkaar?

Elk schooljaar mixen wij de klassen volledig door elkaar. We doen dit met de grootste zorg voor alle leerlingen om in de eerste plaats de groepsdynamiek van het hele leerjaar te versterken en gaan ook zo preventief aan de slag om mogelijk pestgedrag te vermijden. Aan het einde van elk schooljaar wordt er aan de kinderen de vraag gesteld om hun top vijf door te geven van kinderen waarbij ze het volgende schooljaar graag bij in de klas willen zitten. We zorgen er steeds voor dat je zoon of dochter bij minstens één leerling vanop zijn lijstje zit.

We begrijpen dat een nieuwe klasgroep spannend is. Nadat de klaslijsten bekend gemaakt zijn, wordt er nooit meer van klas gewisseld. Het heeft geen zin om bezwaar aan te tekenen of eisen te stellen. Wij vragen jullie vertrouwen te hebben in de nieuwe dynamiek van de klasgroep en de boodschap van de klaswissel steeds positief en constructief aan je kind over te brengen.

 

Wat moet ik doen als ik bij mijn kind luizen ontdek?

Indien je luizen of neten aantreft bij je kind, is een snelle behandeling absoluut noodzakelijk. Je brengt de klasleerkracht op de hoogte en hij/zij plakt een sticker in de agenda van de kinderen als er luizen zijn gevonden bij een leerling in de klas. Het is belangrijk om de behandeling onmiddellijk te starten. 

 

Mag ik parkeren op de kiss-and-ridezone voor de school?

Het is verboden om te parkeren op de kiss-and-ridezonevoor de school. Deze zone is bedoeld om je kind snel af te zetten en als ouder de auto niet te verlaten. Wil je graag jouw kind aan de poort afzetten? Dan kan je parkeren aan de achteringang van de school (Begoniastraat) of op de parkeerplaatsen in de Daliastraat. 

 

Hoe kan ik de foto’s op de website bekijken?

Je kan online foto’s bekijken via onze website door met deze gegevens in te loggen:

gebruikersnaam: Ouders (met hoofdletter!), wachtwoord: Foto2860 (met hoofdletter!)

 

Wanneer kan mijn kind terecht in de huiswerkklas?

Leerlingen vanaf het 4de leerjaar maken in de naschoolse opvang eerst hun huiswerk onder begeleiding van juf Laura in 1A op maandag en juf Marijke in 4A op dinsdag. Op donderdag en vrijdag organiseren we geen huiswerkklas.

 

Hoe lees ik het rapport van mijn kind?

Op het rapport zullen jullie geen punten meer terugvinden. We kozen ervoor om te werken met doelen. Op deze manier kunnen we gerichter een beeld geven over welke doelen bereikt zijn en welke nog niet. De focus ligt niet op een ‘hoog’ punt maar wel op de vaardigheden die moeten verworven worden. Niet alle vaardigheden kunnen immers weergegeven worden met een cijfer.

De vaardigheden zijn opgesomd per vak en per vakonderdeel. Achter elk geformuleerd doel, vind je een klavertje vier. De resultaten van de toetsen worden verwerkt en worden herleid naar een aantal gekleurde klaverblaadjes. Indien je kind het doel bereikt heeft, zullen er drie klaverblaadjes gekleurd zijn. Hieronder zie je de symbolen met meer info.

  • Een klaverblaadje: Het doel is onvoldoende beheerst.
  • Twee klaverblaadjes: Het doel is nog niet volledig beheerst. Maar je bent op de goede weg.
  • Drie klaverblaadjes: Het doel is beheerst.
  • Vier klaverblaadjes: Het doel is perfect beheerst. Eventuele uitbreidingsleerstof lukt ook.

 

Waarom mag mijn kind in het 1e, 2e en 3e leerjaar geen zwembril dragen tijdens de zwemles?

Wij zetten erg in op ‘veilig’ leren zwemmen. We willen dat de kinderen van het 1ste, 2e en 3e leerjaar in elk water (zwembad, meer, zee, …) durven zwemmen en niet plots ‘niet meer’ kunnen zwemmen wanneer ze geen zwembril ter beschikking hebben. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich onder water kunnen oriënteren en durven hun ogen open doen.

Vanaf het 4e leerjaar mogen de leerlingen wel een zwembril dragen. Wanneer het praktische proeven zijn en er materiaal moet opgedoken worden moet iedereen deze proeven uitvoeren zonder duikbril.

 

Wat moet mijn kind dragen tijdens de turnles in de lagere school?

In de lagere school is turnkledij verplicht in de turnlessen en bij deelname aan sportmanifestaties in schoolverband. Nieuwkomers of kinderen die uit hun turnkledij gegroeid zijn, melden dit aan hun klasleerkracht of de turnleerkracht. Turnpantoffels zijn verplicht in de turnzaal. Voorzie de turnkledij en pantoffels van een duidelijke naamtekening.

Turnuitrusting: turnpantoffels (zelf te voorzien), GLOC T-shirt (12 euro), blauw turnbroekje (7 euro). De aankoop van turnkledij wordt verrekend via de schoolrekening.

Deel deze pagina