Gemeente Basisschool GLOC

Hoe organiseren we de opvang voor en na de schooluren = BKO?

Om kinderen van verschillende scholen in eigen bubbels te houden, is er beslist dat de buitenschoolse kinderopvang voor en na schooltijd voor de GLOC’ers in onze school zal gebeuren.
De kinderen die naar de voor- en naschoolse opvang gaan, komen wel in onze eigen school in andere bubbels terecht dan tijdens de schooluren.


Vooropvang: voor kinderen  die tussen 7u. en 8u. moeten worden opgevangen

 • Inschrijven is verplicht via het online platform van de BKO (I-school)
 • Kleuters en lagere schoolkinderen melden zich aan via de grijze poort vooraan de school (zie plan).
 • Ze worden opgevangen door begeleiders van de BKO die zorgen voor de handhygiëne voor ze verder gaan naar de turnzaal.
 • De begeleiders brengen de kinderen om 8.20u. naar de juiste plaats. Ouders komen niet op het schooldomein.


Opvang: voor kleuters na de schooluren en op woensdagnamiddag voor kleuters en lagere schoolkinderen.

 • Inschrijven is verplicht via het online platform van de BKO (I-school)
 • De kinderen worden vanaf 12.30u. opgevangen door de begeleiders van de buitenschoolse opvang.
 • Ze worden afgehaald  via de grijze poort aan de voorkant van de school.


Opvang voor lagere schoolkinderen vanaf 15.50u. tot 18u.

 • NIEUW: ouders schrijven hun kinderen verplicht in voor de naschoolse opvang op school via de tegel op onze website.
 • Afhankelijk van aantal leerlingen en vorige bubbels wordt er in een aparte zone gespeeld
 • Kinderen mogen op maandag- dinsdag-donderdag en vrijdag eigen materiaal meebrengen voor deze opvang: bv. : springtouw, boek, smartgame, ….
 • De leerlingen in de naschoolse opvang worden begeleid door de wijkwerkers: Nadine, Patrice en Christa.
 • Deze leerlingen worden afgehaald aan het poortje achteraan de school. Ouders komen niet op het schooldomein.