Gemeente Basisschool GLOC

jaarthema: Buddy check!

Hoe het begon:

Tijdens het schooljaar 2016-2017 schooljaar volgden we met het team enkele studiedagen met als werktitel: Van pesten naar samenwerken. We verdiepten ons in  positieve interactie tussen leerlingen en speelplaatsorganisatie. Als school vinden we het welbevinden van de leerlingen zeer belangrijk. Zowel in- als buiten de klas zetten we hier dan ook graag extra op in.

Dit schooljaar leggen we de focus op de volgende drie dingen:

 •        goed-gevoel-leerkracht
 •        time-out plekje
 •        buddy werking

Goed-gevoel-leerkracht

Kinderen brengen veel tijd door op school. We beseffen dat kinderen ook daar soms nood hebben aan een volwassene als vertrouwenspersoon.  Het gaat niet op om 1 bepaalde persoon naar voor te schuiven als vertrouwenspersoon voor alle kinderen dus daar streven we dan ook niet naar. Kinderen moeten zich vooral op hun gemak voelen bij iemand. Tot nog toe wendden de kinderen zich reeds spontaan tot de persoon bij wie ze zich goed voelen of tot hun klasleerkracht. Ook in de toekomst blijft dit mogelijk. We zorgen er enkel voor dat onze leerlingen duidelijk weten op welke manier ze best te werk gaan.

Leerlingen spreken de goed-gevoel-leerkracht aan bij een langdurig probleem. Ze leggen samen een moment vast zodat de goed-gevoel-leerkracht voldoende tijd kan uittrekken om rustig met de leerling te spreken.

Time-out plekje

Voor de meeste kinderen is de speelplaats de plek om hun overtollige energie kwijt te raken en een leuke tijd te hebben met hun vrienden. Voor sommige kinderen gaat dit echter niet vanzelf en verloopt de speeltijd niet altijd zoals gehoopt. Wanneer deze kinderen even een moment voor zichzelf kunnen gebruiken op een plekje waar ze niet gestoord worden, krijgen ze voortaan de kans zich even op een time-out plekje terug te trekken. Deze plekjes bevinden zich op de speelplaats en zijn nog steeds onder toezicht van de bewakende leerkracht.

 

Buddy werking

Samen met ‘CENTRAALMELDPUNTPESTEN.ORG’ hebben we een nieuw concept uitgewerkt om de onderlinge relaties tussen kinderen nog meer te bevorderen. We vertrekken vanuit de realiteit dat kinderen zich het meest op hun gemak voelen met andere kinderen.

Hoe werkt dit nieuwe concept:

 • Per klas worden groepjes van 2 of 3 leerlingen gevormd (buddy’s).
 • Over de klassen heen worden met deze duo’s of trio’s 12 groepen (naam van fruitsoort) gevormd.
 • Zo krijgen we dus 12 groepen bestaande uit leerlingen van het 1ste tot het 6de
 • Deze 12 groepen gaan meermaals per schooljaar samen dingen ondernemen tijdens klasdoorbrekende activiteiten.
 • Leerlingen van het 6de leerjaar zijn telkens kapitein van een groep. Bij hen kunnen de andere groepsleden terecht.
 • De kapiteins kunnen een beroep doen op KIKKER. Kikker is een middel dat gebruikt wordt bij conflictbeheersing en is heel geschikt om kinderen te helpen bij kleine conflicten die in elke sociale interactie kunnen ontstaan. Kikker bestaat uit 9 prenten die elk een mogelijke oplossing bieden voor de situatie die ontstaat als het kind onenigheid heeft met een ander kind. Via de ruiten van de zorgklas en de gang van het 2e en 3e leerjaar worden ze zichtbaar gemaakt voor alle leerlingen.
 • Elke kapitein fungeert als groepsverantwoordelijke en als brug met de leerkrachten die de rol van bemiddelaar of luisterend oor opnemen.
 • Gemelde problemen worden in kaart gebracht. Waar nodig wordt er voor verdere begeleiding gezorgd.

Doel:

 • We gaan preventief te werk!
 • We creëren verbondenheid over de leeftijden heen!
 • We nemen kinderen die het gevoel hebben gepest te worden altijd serieus!
 • We luisteren goed naar wat er gebeurt en gebeurd is!
 • We bieden hulp om het verhaal duidelijk te maken!
 • We geven aan dat ze gehoord worden!
 • We zoeken samen naar een manier om hulp te bieden!
 • We belonen de groepen die het concept goed toepassen!

Wij denken dat we hiermee een vernieuwende aanpak bieden ten aanzien van sociale interacties en hopen uiteraard op een goede samenwerking met alle kinderen, ouders en personeel van onze school.

Ouders blijven natuurlijk altijd welkom op school indien zij een probleem waarnemen bij hun kind. Wij vertrouwen erop dat ouders niet aarzelen om een melding te doen!

Wees positief,
Wees jezelf,

Directie en leerkrachten,

Deel deze pagina