Gemeente Basisschool GLOC

Mag deze leerling naar school.

Gepubliceerd op  ma 07 sep 2020
Hoest je kind? heeft je kind een neusloop? Twijfel je of het veilig is om je kind naar school te sturen? Volg de beslisboom COVID-19.

Je kind blijft thuis als het klachten heeft die behoren tot één of meer van volgende 4 groepen:

Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is,
zoals bijvoorbeeld na vaccinatie.


Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. bij
een leerling die astma heeft) tellen niet mee, tenzij de klachten
plots verergeren.

Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone
vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.
Leerlingen die enkel klachten hebben van een verkoudheid of van
neusloop door allergie, mogen naar school.


Niet meer goed kunnen ruiken of proeven.