Gemeente Basisschool GLOC

ICT vaardigheden en mediawijsheid

Leren met nieuwe media

Digitale competenties

Op school werken we vaak met de leerlingen aan digitale competenties. Dit gaat van oefenen op de verschillende online leerplatformen zoals Bingel en Scoodle, het maken van en samenwerken in documenten en presentaties, het creatief vormgeven van verhalen, kaartjes en posters, de eerste stappen leren zetten in het coderen, tot het juist leren omgaan met digitale media.

Schoolaccount en logingegevens

Om dit te kunnen bereiken, maken we voor onze leerlingen o.a. een account aan op Bingel, Scoodle, Veilig leren lezen, Google Education, Bookwidgets, Canva & Code.org. Soms wordt er een digitale huistaak meegegeven. Beschikken jullie thuis niet over een geschikt toestel waarmee jouw kind aan de slag kan, stuur dan gerust een mail naar het secretariaat en we zoeken samen naar een gepaste oplossing.

Voor Bingel, Scoodle, Veilig leren lezen en Google vinden de leerlingen hun logingegevens in hun ‘wachtwoordkluisje’ in hun agenda. We wijzen hen erop dat hun agenda een persoonlijk document is en dat wachtwoorden dat ook zijn. Wachtwoorden geef je net als je bankkaart niet door. Wanneer een leerling vermoedt dat zijn/haar wachtwoord gelekt is, verandert de ict-co het wachtwoord.

Presentaties en documenten vinden leerlingen terug in hun ‘Classroom’. Hiervoor surfen ze naar de website van de school, klikken ze op de link ‘Naar Google Classroom’ en vullen ze hun persoonlijke gegevens in. Op school werken we met Chromebooks. Wanneer ze deze sluiten, zijn ze onmiddellijk uitgelogd. Denk er thuis aan om zeker steeds uit te loggen. Dat kan je kind door bovenaan op het cirkeltje met zijn/haar initialen te klikken en te kiezen voor ‘Uitloggen’.

Voor de andere platformen zijn er geen extra logingegevens nodig. Deze zijn gekoppeld aan hun Google-account.

Om de goede werking te blijven verzekeren, vragen we om mee een oogje in het zeil te houden wanneer je kind zijn/haar huiswerk maakt.

De accounts van je kind zijn actief gedurende de ganse loopbaan hier op onze school. Belangrijk hierbij is dat dit schoolaccount enkel en alleen voor schoolse opdrachten gebruikt wordt. Leerlingen hebben hun schoolaccount dus niet nodig voor hun smartphone. Wanneer je kind de school verlaat, wordt het account bij het eerstvolgende schooljaar gearchiveerd en het jaar erop volledig verwijderd. De school is tot die tijd eigenaar van het Google-account van je kind. Als we vermoeden dat er iets mis is met het account of er vermoeden is van misbruik, zal de school in de eerste plaats je kind hierover aanspreken en vervolgens de zaak ten gronde uitpluizen. De ict-co kan kijken wat er precies gaande is in het account en gepaste acties met de directeur en zorg-co ondernemen.

Enkele tips voor thuis

Deel deze pagina