Gemeente Basisschool GLOC

naschoolse opvang

 

 

De school heeft een samenwerking met het Initiatief Buitenschoolse Opvang, BKO Sint-Katelijne-Waver; locatie  “Kikiwikies”,  Gen. Deschachtstraat ,  2860 Sint-Katelijne-Waver, 015/32.03.51

Verantwoordelijk diensthoofd op het gemeentehuis is Ellen Buelens.

De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen die in St.-Kat.-Waver naar de kleuterschool of lagere school gaan. Tijdens de vakantieperioden zijn ook andere kinderen van Sint-Katelijne-Waver welkom. Het opvangcentrum is gehuisvest in lokalen die speciaal op kindermaat zijn ingericht. De kinderen worden er opgevangen in een huiselijke sfeer door begeleiders die hiervoor een speciale opleiding gekregen hebben. Zij doen meer dan louter toezicht houden. Ze spelen met de kinderen en organiseren allerlei activiteiten.

Kinderen kunnen terecht in de opvang van 7.00 u tot 18.00 uur. Deze opvang is niet gratis. Inschrijven is steeds verplicht voor kleuters. Lagere schoolkinderen schrijven in voor ochtendopvang en opvang op woensdagnamiddag.  Meer informatie kan u vinden op http://www.sintkatelijnewaver.be/product/84/buitenschoolse-kinderopvang

Bij inschrijving van uw kind(eren) in de school ontvangt u ook een infobrochure van de kinderopvang met meer informatie.

Ouders stemmen bij goedkeuring van het schoolreglement ermee in dat hun kind, wanneer het niet tijdig opgehaald wordt, verdere betalend opvang geniet van de BKO.

 

Lagere schoolkinderen kunnen tot 18u. op school blijven onder begeleiding van naschoolse medewerkers. 

Kleuters vertrekken om 15.50u. onder begeleiding van de begeleiders van de BKO naar De Kikiwikies. Ook zij worden opgevangen tot 18u.