Gemeente Basisschool GLOC

zorg in GLOC

algemeen: Juf Myriam Persyn neemt de zorgcoördinatie van de lagere school op zich.  Meester Bruno, juf Alexandra verzorgen de ondersteuning in de klassen. Juf Karolien Keuleers neemt de kleuterschool voor haar rekening. Zij zorgt voor coördinatie maar geeft ook zorg in de klassen en begeleidt de kleuters bij individuele trajecten. 

Hieronder vindt u verduidelijking over de inhoud van zorgcoördinatie:

MDO’s organiseren, voorbereiden, registreren en opvolgen, contacten met logo’s, contacten met CLB, gonleerkracht, …, overlegmoment met alle leerkrachten: opvolging, moeilijkheden, … , observaties in de klas, opvolging dossiers i.v.m. faciliteiten begin schooljaar, oudergesprekken voorbereiden, plannen, uitvoeren en opvolgen, informele gesprekken met ouders (belangrijke gegevens uitwisselen met lkr. en visa versa), registreren in zorgsysteem: MDO, gesprekken, testen, …testen afnemen: AVI, wiskunde, …, opzoeken tips voor leerkrachten, coördinatie voor het maken van materiaal.

 

Om de kinderen zo goed mogelijk op te volgen en de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen, vragen wij om steeds de contactgegevens van de logopedist, kinesist, of andere begeleider door te geven aan de klastitularis of zorgcoördinator.  Met deze info zal vertrouwelijk omgegaan worden.

 

Indien u in de loop van het schooljaar bezorgd bent over de ontwikkeling van uw kind, hopen wij dat u zo snel mogelijk de klasleerkracht, de zorgleerkracht, zorgcoördinator of directie hierover aanspreekt. Op die manier kunnen we samen naar een gepaste begeleiding zoeken.

 

 

Kriebelteam: Ook dit jaar gaan we verder met het Kriebelteam. Dit wil zeggen dat juf Karolien samen met enkele (groot)ouders de hoofden van de kinderen controleert op luizen. Dit gebeurt telkens na een vakantie. Indien er luizen of neten op het hoofd van uw kind worden aangetroffen, wordt u hiervan via brief verwittigd.  Indien u tijdens het schooljaar zelf luizen of neten aantreft gelieve de school hiervan dan onmiddellijk te verwittigen. Uw kind zal zeker niet de enige zijn, en het is belangrijk dat alle ouders van de klasgenoten op de hoogte worden gesteld zodat ook zij de nodige maatregelen (controle, luizenshampoo, wassen van lakens, knuffels, …) kunnen treffen. Om deze plaag in te tomen is het belangrijk dat elke ouder hierbij zijn verantwoordelijkheid opneemt.