Gemeente Basisschool GLOC

Schooleigen visie

1. Welbevinden en emotionele veiligheid

Op GLOC geloven we dat elk kind uniek is. We hebben oog voor alle aspecten van het kind en streven ernaar dat elk kind graag naar school komt en zich hier goed voelt. Een kind dat zich goed voelt, ontwikkelt zich beter en komt tot optimaal leren. We evalueren onze leerlingen graag breed, dus kijken we verder dan een cijfer. Dit vertaalt zich in ons rapportsysteem in de lagere school. We zetten erg in op verbondenheid tussen leerlingen onderling en de relatie tussen de leerkracht en de leerling. Op deze manier maken we samen school.

2. Kwaliteit

Op GLOC wordt er doelgericht geobserveerd en geregistreerd. We proberen kort op de bal te spelen door extra zorg in de school of externen in te schakelen en bewaken de kwaliteit van ons onderwijs aan de hand van genormeerde toetsen. We kijken en onderzoeken de noden van elk kind en proberen elk kind te laten groeien op zijn eigen tempo. De leerkrachten staan open voor vernieuwing en krijgen kansen om zich bij te scholen.

3. Zelfstandigheid

Op GLOC wordt er stap voor stap gewerkt aan zelfstandigheid. In de kleuterschool vinden we zelfredzaamheid belangrijk en worden er (motorische) vaardigheden aangeleerd die doorheen de lagere school verder ontwikkelen. Hierdoor kunnen de leerkrachten meer inzetten op differentiatie. De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met de digitale middelen en leren plannen, zichzelf inschatten en krijgen handvaten aangereikt voor studievaardigheden. Op deze manier trachten we de kinderen voor te bereiden en een vlotte overstap naar het secundair onderwijs mogelijk te maken.

4. Bewegen

Op GLOC staat bewegen centraal. Onze kleuterschool gelooft in de wetenschappelijke visie van Bodymap en bewegend leren en vertaalt dit in een zelfgemaakt bewegingsplan en in de klaspraktijk. Zwemmen in de 3e kleuterklas, fietslessen en een fiets-2-daagse, een uitdagende speelplaats met veel spelimpulsen,… zijn maar enkele voorbeelden van hoe wij beweging integreren in onze schoolwerking. Een leerling die afstudeert op GLOC kan zich veilig in het verkeer begeven als fietser of voetganger. 

5. Leren buiten de schoolmuren

Op GLOC zijn we ervan overtuigd dat kinderen de wereld moeten ontdekken met al hun zintuigen. Nieuwe informatie moeten kinderen voelen, beleven, zien en ervaren. Door de vele uitstappen die vaak gelinkt zijn aan een thema in de klas, proberen wij de vooropgestelde doelen te bereiken. De leerrijke uitstappen kaderen binnen verschillende domeinen nl. sport, cultuur en natuur. De kinderen gaan al snel op meerdaagse uitstap waar hun zelfstandigheid, hun welbevinden en hun zin in bewegen extra worden gestimuleerd.

Deel deze pagina