Gemeente Basisschool GLOC

levensbeschouwelijke vakken

Onze school behoort tot de scholen van het officieel onderwijs. Onze school wordt georganiseerd in opdracht van de overheid nl. de gemeente Sint-Katelijne-Waver. 

In tegenstelling tot het vrij onderwijs moeten scholen van het officieel onderwijs tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen lessen katholieke, orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse of islamitische godsdienst, of zedenleer.

Daarnaast moeten die scholen niet-confessionele zedenleer aanbieden, een vak dat niet op een godsdienst gebaseerd is.

Als je je kind inschrijft moet je schriftelijk je keuze meedelen voor een van de godsdiensten of voor niet-confessionele zedenleer. Wil je het volgend schooljaar je keuze wijzigen dan moet je dit meedelen aan de school vóór 30 juni van dit schooljaar.

Als je geen van de aangeboden cursussen wil, dan kan je na een gemotiveerde aanvraag een vrijstelling krijgen. Je kind krijgt dan niet minder les, maar wordt verondersteld tijdens de vrijgekomen lesuren (minstens 2 per week)  de eigen levensbeschouwing te bestuderen.

 In bijlage vindt je meer uitleg over de verschillende erkende godsdiensten. 

In onze school maakten de ouders op dit moment volgende keuzes: katholieke godsdienst, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst en niet-confessionele zedenleer. 

Deel deze pagina