Gemeente Basisschool GLOC

oudercomité

Het oudercomité is er voor jou en je kinderen!

Wat is ons doel?
Het oudercomité heeft tot doel de samenwerking tussen de school en de ouders van de leerlingen van de school na te streven en te bevorderen, dit ten bate van de harmonische ontwikkeling van de kinderen in het algemeen en van de schoolopvoeding in het bijzonder.

Meer in het bijzonder heeft ze tot doel:
- De ouders te informeren, te vormen en te begeleiden bij de opvoeding en het onderwijs van de schoolgaande kinderen.
- De ouders vanuit hun eigen opvoedingsverantwoordelijkheid. participatief te betrekken bij de school.
- Steun te verlenen aan initiatieven die de kwaliteit van de school en van het gemeentelijk onderwijs ten goede komt.
- De ouders als groep te vertegenwoordigen bij de inrichtende macht, de directie, de leerkrachten en bij alle instanties die de opvoeding en het onderwijs van de schoolgaande kinderen betrokken zijn.