Gemeente Basisschool GLOC

4de leerjaar

Dit schooljaar startten 2 nieuwe leerkrachten in het vierde leerjaar. Juf Marijke, werd eerst nog een tijdje vervangen door juf Lotte in 4A en juf Alexandra zorgt, na 4 schooljaren als zorgleerkracht te werken op onze school, voor de leerlingen van 4B. 

De leerlingen van het 3° en 4° leerjaar komen maandelijks samen op de "GLOC-mèt". Een afsluitmoment waarbij ze samen zingen, nieuws naar voorbrengen, een klas in de kijker zetten, een moppentrommel laten horen ..... verjaardagen vieren.