Gemeente Basisschool GLOC

Wie start wanneer op?

Kleuterschool:

Donderdag 4 juni 2020: Opstart met halve dagen voor alle kleuterklassen.

In de namiddag is er alleen noodopvang. 
Ouders die in de mogelijkheid zijn om hun kinderen ’s middag op te halen, worden verwacht dit te doen. 
Woensdag is geen lesdag, er wordt alleen noodopvang voorzien.

Lagere school:

Voor alle leerjaren blijft de werkwijze zoals afgesproken tot en met vrijdag 5 juni 2020.
Maandag 8 juni 2020:  alle leerlingen van alle klassen worden verwacht gedurende de hele dag. Kinderen eten met hun bubbel en leerkracht in de klas.

Woensdag is geen lesdag, er wordt alleen noodopvang voorzien.

Waarom doen we het op deze manier?

  • Iedereen zal meermaals per dag zijn handen moeten wassen. Dit vergt enorm veel tijd, zeker ook  met een klasgroep van 20 kleuters.
  • Tijdens het toiletbezoek moeten de kleuterjuffen hun mondmasker, handschoenen én face shield dragen.
  • Elke leerkracht blijft gedurende de hele dag met zijn bubbel samen. Ze komen niet in contact met kinderen uit een andere bubbel. Dit betekent dat de klasleerkracht vanaf 8u. de kinderen opvangt in zijn eigen klas. Speeltijden en lunchen gebeuren in de eigen bubbel. Hierdoor is de middag een kwartier korter.
  • Ook in de noodopvang blijven de kleuters/ lagere schoolkinderen in hun eigen bubbel. Ze zullen niet meer met kinderen uit andere klassen in contact komen.
  • Woensdag kunnen de leerkrachten samen overleggen en materiaal aanmaken voor de komende dagen.